Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.3. Arribant

A Sāvatthi. Estant a un costat, aquell deva recità aquest vers en presència del Benaventurat:

—La vida és arrastrada, d’una duració curta; no hi ha protecció per qui arriba a la vellesa, Veient clarament aquest perill de la mort, un hauria d’emprendre accions meritòries que porten la felicitat.

[El Benaventurat:]

—La vida és arrastrada, és d’una duració curta; no hi ha protecció per qui arriba a la vellesa, veient aquest perill de la mort, aquell qui busca la pau, hauria de desprendre’s de la carnada del mon.