Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.30. Discurs que comença amb les paraules Enijangham

[El deva digué:]

—Oh Benaventurat! Què posseeix cames ben firmes com les de l’antílop? Què posseeix un cos ben proporcionat? Què és enèrgic, moderat en la ingesta d’aliments, no autoindulgent? Què és com un lleó o un elefant que vaga sol, que menysprea els plaers sensibles? Nosaltres hem vingut a preguntar-te aquesta qüestió: com pot un alliberar-se del sofriment?

[El Benaventurat digué:]

—En aquest mon els cinc plaers sensibles i la ment com el sisè factor s’han donat a conèixer. Mitjançant el despreniment d’un mateix del desig i de l’aferrament a aquests, un s’allibera del sofriment.