Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.4. Discurs sobre el pas del temps

El Benaventurat residia a Sāvatthi…El deva estava en un lloc adequat i parlà d’aquesta manera en vers en presència del Benaventurat:

—El temps avança amb els dies i les nits amb molta rapidesa. Les tres etapes de la vida passen: amb la maduresa la joventut d’un ha passat; amb la vellesa, la joventut i la maduresa han passat. Quan la mort reclama a un en la seva vellesa, les tres etapes han passat. Aquell qui veu aquests tres perills de la mort hauria de realitzat accions meritòries que porten la felicitat.

[El benaventurat digué:]

—El temps avança amb els dies i les nits amb molta rapidesa. Les tres etapes de la vida passen: amb la maduresa la joventut d’un ha passat; amb la vellesa, la joventut i la maduresa han passat. Quan la mort reclama a un en la seva vellesa, les tres etapes han passat. Aquell qui veu aquests tres perills de la mort i desitja la pau del Nibbana hauria d’abandonar els objectes mundans de desig.