Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.44. Discurs sobre allò que posseeix una causa original

[El deva digué:]

—L’arahant ha creuat l’oceà impenetrable que posseeix una causa original: el desig, dos remolins, tres impureses, cinc extensions i dotze corrents.