Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.45. Discurs sobre la possessió de nombrosos epítets de mèrit

[El deva digué:]

—Observa i venera aquell qui tot ho sap, el posseïdor de nombrosos epítets de mèrit, el perceptor de la sensació subtil, el donant de coneixement profund, l’únic que no està aferrat als plaers sensibles, el gran savi, el perseguidor de la perfecció, aquell qui camina pel Noble Sender.