Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.46. Discurs sobre el parc celestial

[El deva digué:]

—Aquell parc celestial anomenat engany, ressonant amb la música d’una multitud de donzelles celestials, el refugi d’una multitud de dimonis. Oh! Com pot un escapar d’ell.

[El Benaventurat digué:]

—Aquell noble sender és anomenat el recte sender. Aquella direcció és anomenada la direcció per assolir sortir del perjudici. Aquell vehicle ajustat amb les rodes de l’esforç mental i físic és anomenat el vehicle silenciós. La vergonya són les seves proteccions. L’atenció és el revestiment. El noble sender de vuit elements dirigit per la visió correcta, jo declaro, és l’auriga. Aquella dona o aquell home que posseeix tal vehicle pot obtenir segurament el Nibbana mitjançant aquest vehicle.