Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.5. Quant ha de ser tallat

A Sāvatthi. Estant a un costat, aquell deva recità aquest vers en presència del Benaventurat:

—Quant ha de ser tallat, quant abandonat i quant encara ha de ser perfeccionat? Quants llaços ha de superar el monjo per a poder ser anomenat ‘aquell que creua la inundació’?

[El Benaventurat digué:]

—Un ha de tallar cinc, abandonar cinc i encara ha de perfeccionar cinc. El monjo que ha superat els cinc llaços és anomenat ‘aquell que creua la inundació’?