Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.51. Discurs sobre la vellesa

[Un deva digué:]

—Què és allò que li és útil a un fins a la vellesa? Què és allò que si està ben establert li és útil a un? Què és un tresor preuat per a l’home? Què és allò que és difícil de sostreure pels lladres?

[El Benaventurat digué:]

—La conducta moral és allò que li és útil a un fins a la vellesa. La convicció religiosa, si està ben establerta, li és útil a un. El coneixement és un tresor preuat per a l’home. El mèrit de les bones accions és difícil de sostreure pels lladres.