Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.54. Discurs sobre el fonament

[El deva digué:]

—Què és la prosperitat per a un humà? Quina és la satisfacció més elevada?

Què ajuda al creixement d’allò nascut, causant la seva adhesió a la terra?

[El Benaventurat digué:]

—Els fills són la prosperitat per a un humà. La dona és la satisfacció més elevada. La pluja ajuda al creixement d’allò nascut, causant la seva adhesió a la terra.