Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.55. Primer discurs sobre les causes del renaixement

[El deva digué:]

—Què estimula a l’ésser humà? Què és el córrer? Què s’acompleix en les existències? Quina és la gran por?

[El Benaventurat digué:]

—El desig estimula a l’ésser humà. La seva opinió corre. L’home troba això en l’existència. La insatisfacció és la gran por.