Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.57. Tercer discurs sobre les causes del renaixement

[El deva digué:]

—Què estimula a l’ésser humà? Què és el córrer? Què s’acompleix en les existències? Què hi ha d’ara endavant??

[El Benaventurat digué:]

—El desig estimula a l’ésser humà. La seva opinió corre. L’home troba això en l’existència. Ell troba l’acció d’ara endavant.