Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.58. Discurs del no camí

[El deva digué:]

—Quin és l’anomenat camí erroni? Què es desaprofita dia i nit? Quina és la taca de la vida santa? Què és la neteja sense aigua?

[El Benaventurat digué:]

—L’avarícia és anomenada el camí erroni. El període de la vida es desaprofita dia i nit. La dona és la taca de la vida santa, el poble està embrutat allà. Les austeritats i la vida santa són la neteja sense aigua.