Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.59. Discurs sobre el company

[El deva digué:]

—Quin és el company d’un ésser humà? Què l’amonesta? Delectant-se en quina cosa un ésser humà està lliure de totes les formes de sofriment?

[El Benaventurat digué:]

—La convicció religiosa és el company d’un ésser humà. La saviesa l’amonesta.

Delectant-se en el Nibbana un ésser humà està lliure de totes les formes de sofriment.