Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.6. Discurs amb la vigilància

El Benvanturat residia a Sāvatthi. El deva estava es un lloc adequat i parlà d’aquesta manera en vers en presència del Benaventurat:

—Quants factors estan adormits mentre d’altres estan desperts? Quants factors estan desperts mentre d’altres estan adormits? Mitjançant quants factors es absorbit la pols de les contaminacions? Mitjançant quants factors s’assoleix completament la puresa?

[El Benaventurat digué:]

—Cinc factors estan adormits mentre d’altres cinc factors estan desperts. Cinc factors estan desperts mentre d’altres cinc factors estan adormits. Mitjançant cinc factors la pols de les contaminacions és absorbida. Mitjançant cinc factors s’assoleix completament la puresa.