Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.60. Discurs sobre el poeta

[El deva digué:]

—Quina és la base d’un vers? Com s’expressa un vers? De què depèn un vers?

Quin és l’origen d’un vers?

[El Benaventurat digué:]

—La prosòdia és la base d’un vers. El vers s’expressa en síl·labes. El vers depèn de les paraules. El poeta és l’origen del vers.