Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.61. Discurs sobre la nomenclatura

[El deva digué:]

—Que ho cobreix tot? Quina cosa és aquella que no pot ser excedida en nombre? Quin factor particular domina totes les coses?

[El Benaventurat digué:]

—La nomenclatura ho cobreix tot. Els noms no poden ser excedits en nombre.

La nomenclatura és el factor particular que domina totes les coses.