Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.62. Discurs sobre la ment

[El deva digué:]

—Mitjançant quina cosa el món està dirigit? Mitjançant quina cosa el món és arrastrat? Quin és el factor particular que domina totes les coses?

[El Benaventurat digué:]

—El món està dirigit mitjançant la ment. El món és arrastrat per la ment. La ment domina totes les coses.