Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.69. Discurs sobre el desig

[El deva digué:]

—Mitjançant quina cosa el món està lligat? Mitjançant el repudi de quina cosa un obté l’alliberament? Mitjançant l’abandonament de quina cosa tots els lligams són tallats?

[El Benaventurat digué:]

—El món està lligat mitjançant el desig. Mitjançant el repudi del desig un obté l’alliberament. Mitjançant l’abandonament del desig tots els lligams són tallats.