Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.7. Discurs d’allò no penetrat

A Sāvatthi. Estant a un costat, aquell deva recità aquest vers en presència del Benaventurat:

—Aquells qui no han penetrat els dhammes, els qui poden ser conduïts cap altres doctrines, adormits profundament, encara no estan desperts. És hora de despertar per a ells.

[El Benaventurat digué:]

—Aquells qui han penetrat els dhammes, els qui no poden ser conduïts cap altres doctrines, aquells desperts, havent conegut correctament, els va de la mateixa manera fins i tot enmig d’allò desigual.