Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.70. Discurs sobre el món

[El deva digué:]

—Amb el sorgiment de quina cosa el món sorgeix? Amb quina cosa el món està profundament associat? A causa de quina cosa el món arriba a l’existència?

Mitjançant quina cosa el món està afligit?

[El Benaventurat digué:]

—Quan les sis1 sorgeixen, el món sorgeix. El món està profundament associat amb les sis. El món arriba a l’existència a causa d’aquestes sis. El món està afligit mitjançant les sis.

1.