Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.71. Discurs sobre matar

[El deva digué:]

—Mitjançant el tall de quina cosa un dorm bé i sense aflicció? La destrucció de quina cosa agrada al Gautama?

[El Benaventurat digué:]

—Mitjançant el tall de la ira un dorm bé i sense aflicció. Oh! La destrucció de l’arrel enverinada i el dolç cim de la ira, a Gautama li agrada, com l’estat lliure d’aflicció.