Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.73. Discurs sobre el tresor

[El deva digué:]

—Quina és la principal fortuna per a l’ésser humà en aquest món? Purificant-se en quina cosa s’obté la satisfacció? Quin és el principal dels sabors? Quin suport vital és anomenat el principal?

[El Benaventurat digué:]

—La fe és la principal fortuna per a l’ésser humà en aquest món. Purificant-se amb l’ensenyança s’obté la satisfacció. La veritat és el principal dels sabors. El suport d’una vida sàvia és anomenat el principal.