Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.74. Discurs sobre la pluja

[El deva digué:]

—Quina és la més important de les coses que ascendeixen? Quina de les coses que cauen és noble. Quina és la més important de les coses que deambulen?

Quina de les coses que disputen és noble?

[El Benaventurat digué:]

—De les coses que ascendeixen les plantes són les més importants. De les coses que cauen la pluja és noble. De les coses que deambulen el bestiar és la més important. De les coses que disputen el fill és noble. De les coses que ascendeixen el coneixement és la més important. De les coses que cauen la ignorància és la més important. D’aquells que deambulen la Comunitat de monjos és noble. D’aquells que disputen l’Il·luminat és noble.