Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.75. Discurs sobre el temor

[El deva digué:]

—Per què la gent comuna s’espanta de diferents maneres com si estiguessin trastornats per les diferents facultats? Jo Pregunto al Gautama: Mitjançant l’establiment de quina cosa un està lliure de temor davant el pròxim naixement?

[El Benaventurat digué:]

—Amb les paraules i la ment projectant el bé, no fent el mal amb el cos, un amo de la llar que posseeix comestibles i begudes per a intercanviar hauria de donar als altres de manera cortesa i generosa. Establert en aquestes quatre coses ell no hauria de tenir por davant el pròxim naixement.