Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.77. Discurs sobre la sobirania

[El deva digué:]

—Quina és el cabdillatge del món? Quina és la noble rivalitat? Quina és la dura taca? Quina és la tumefacció del món? Qui obstrueix quan és portat? A qui li agrada quan és portat? Qui s’esforça repetides vegades pel plaer del savi?

[El Benaventurat digué:]

—L’exercici del poder és el cabdillatge del món i la dona és la noble rivalitat.

La ira és la dura taca en el món i els lladres són la tumefacció. El lladre obstrueix quan és portat. A l’asceta li agrada quan és portat. L’esforç continu de l’asceta és estimat pel savi.