Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.78. Discurs sobre l’amor

[El deva digué:]

—Què és allò que no es dona pel benestar d’un mateix? A què no renuncia un ésser humà que s’està morint? Què hauria de ser alliberat per a guanyar mèrit?

Què no hauria de ser alliberat per a guanyar mèrit?

[El Benaventurat digué:]

—L’ésser humà no dona el si mateix pel seu benestar. No renuncia al si mateix.

Per guanyar mèrit pronunciar bones paraules i no pronunciar males paraules.