Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.79. Discurs sobre les provisions pel viatge

[El deva digué:]

—Quines són les provisions pel viatge? Quin és l’origen dels goigs? Què és allò que s’emporta els éssers humans? Què és difícil d’abandonar en el món? Amb quina cosa la gent comuna està lligada de la mateixa manera que un ocell està lligat a una trampa?

[El Benaventurat digué:]

—La fe són les provisions pel viatge. La bellesa és l’origen dels goigs. Els desitjos s’emporten els éssers humans. Els desitjos són difícils d’abandonar en el món. La gent comuna està lligada als desitjos de la mateixa manera que un ocell està lligat a una trampa.