Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.80. Discurs sobre l’origen de la llum

[El deva digué:]

—Quina és la llum en el món? Quina és la vigília en el món? Qui viu en les seves accions? Quina és la seva conducta? Qui proveeix la mandra i la no mandra com la mare proveeix al seu fill? Qui manté les vides dels nascuts, establint-los en la terra?

[El Benaventurat digué:]

—La saviesa és la llum en el món. L’atenció plena és la vigília. El bestiar viu en les seves accions aferrant-se als seus moviments. La pluja proveeix la mandra i la no mandra com la mare proveeix el seu fill. La pluja manté la vida dels nascuts establint-los en la terra.