Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.81. Discurs sobre el no conflicte

[El deva digué:]

—Qui són els qui estan lluny del món? Qui no malgasta els mitjans de sosteniment? Qui coneix molt bé els seus desitjos? L’alimentació de qui és sempre bona? Qui amb una bona ment és adorat per la mare, el pare i el germà?

Per què fins i tot els guerrers el veneren encara que sigui un pària?

[El Benaventurat digué:]

—Un monjo està molt lluny del món. El monjo no malgasta els mitjans de sosteniment. El monjo coneix molt bé els seus desitjos. L’alimentació del monjo sempre és bona. El monjo amb una bona ment és adorat per la mare, el pare i el germà. El monjo és venerat pels guerrers encara que sigui un pària.