Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.9. Discurs sobre ser vanitós

El Benaventurat residia a Sāvatthi. El deva estava en un lloc adequat i parlà d’aquesta manera en presència del Benaventurat:

—En aquest mon, aquell qui és vanitós està mancat d’autocontrol. Per aquell qui està mancat de la pau mental, no pot existir el camí cap el coneixement profund. Aquell qui resideix en el bosc pot assolir una vida solitària però si està mancat d’atenció no pot creuar dels plans de l’existència on preval la mor cap a l’altra vora.

[El Benaventurat digué:]

—Aquell qui abandona la vanitat, que posseeix la pau mental i que posseeix la saviesa, està lliure de l’aferrament a l’existència. Aquell qui resideix al bosc assolint una vida solitària, si practica l’atenció, pot creuar dels plans de l’existència on preval la mort cap a l’altra vora.