Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devaputta Saṃyutta

2.11. Discurs a Candimasa

En una ocasió, el Benaventurat residia a Sāvatthī. En aquell moment, quan la nit s’esvaïa, Candimasa, el rei dels Déus, amb una llum resplendent que il·luminava l’arbreda de Jeta, s’apropà al Benaventurat, l’honorà, s’assegué a un costat i pronuncià aquest vers:

—Els animals salvatges vaguen pel camp vers, benestants i feliços. Assolint els estats superiors, els Atents assoleixen la concentració de la ment. Ells creuen més enllà com els peixos que tallen i traspassen la ret. Els Atents assoleixen els estats superiors de la ment i renuncien a la batalla.