Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devaputta Saṃyutta

2.13. Discurs a Dighalatthisu

Així ho he escoltat. En una ocasió, el Benaventurat residia al Santuari dels Esquirols al bosc de bambú de Rajagaha. Quan la nit s’esvaïa, Dighalatthi, el fill dels Déus, il·luminant completament el bosc de bambú, s’acostà al Benaventurat, l’honorà, s’assegué a un costat i digué aquest vers:

—El monjo es concentra amb la ment alliberada. Si desitja la realització del cor, coneixent el sorgir i el cessar del mon, amb una bona ment, ell no s’aferra als resultats.