Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devaputta Saṃyutta

2.14. Discurs a Nandana

Nandana, el fill dels Déus, assegut a un costat, en presència del Benaventurat, digué aquest vers:

—El savi Gautama expressa el coneixement i la visió i em diu:

A què anomenem virtuts?

A què anomenem saviesa?

Com pot anar un més enllà del sofriment?

Mitjançant quina acció els Déus poden ser venerats?

Si un es desenvolupa a ell mateix, esdevé virtuós i savi. Amb la concentració atenta assoleix els estats superiors de la ment. Tot el seu dolor s’esvaeix i es dissipa. Sense els desitjos, ell porta l’últim cos. D’aquesta persona es diu que és virtuosa. D’aquesta persona es diu que és sàvia. D’aquesta persona és diu que va més enllà del sofriment. D’aquesta persona és diu que venera els Déus.