Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devaputta Saṃyutta

2.23. Discurs a Seri

—Déus i humans, gaudiu dividint l’aliment.

Malgrat això, els no humans no gaudeixen del aliment?

Si l’aliment és atorgat a ell per la fe, amb una ment feliç, el donant reparteix aquest mèrit en aquest i en l’altre món. Per tant, ofereix regals per a vèncer les màcules de la l’avarícia. El mèrit estableix els éssers feliçment en l’altre món.

Seri, el fill dels Déus, digué això al Benaventurat:

—Realment, venerable senyor, les teves paraules són meravelloses. Si l’aliment és atorgat a ell per la fe, amb una ment feliç, el donant reparteix aquest mèrit en aquest i en l’altre món. Per tant, ofereix regals per a vèncer les màcules de la l’avarícia. El mèrit estableix els éssers feliçment en l’altre món.

Venerable senyor, en el passat hi va haver un rei anomenat Seri. Era un benefactor que venerava oferint regals. Aquest era jo, vaig donar regals per a les quatre entrades als monjos, als bramans, als captaires, als peregrins i als vagabunds.

Venerable senyor, quan m’apropava a les llars de les dones, elles deien: Els regals del senyor han estat donats, els nostres regals no han estat donats.

Excel·lent! I si nosaltres també donem els regals a causa del nostre senyor i adquirim mèrit.

Venerable senyor, llavors se’m va ocórrer: Soc un benefactor, jo venero donant regals. Quan elles diuen, nosaltres volem donar regals, què farem? Jo vaig donar la primera entrada a les reines a l’harem. Allà, les reines donaren regals i els meus regals foren posats a part.

Venerable senyor, llavors em vaig apropar als subordinats reis guerrers. Ells van dir: Els regals del senyor han estat donats, els regals de les dones a l’harem han estat donats, els nostres regals no han estat donats. Excel·lent! I si nosaltres també donem regals a causa del nostres senyor i adquirim mèrit.

Venerable senyor, llavors se’m va ocórrer: Soc un benefactor, jo venero donant regals. Quan ells diuen, nosaltres volem donar regals, què farem? Jo vaig donar la segona entrada als subordinats reis guerrers. Allà, els subordinats reis guerrers donaren regals i els meus regals foren posats a part.

Venerable senyor, llavor em vaig apropar a les forces. Elles van dir: Els regals del senyor han estat donats, els regals de les dones a l’harem han estat donats, els regals dels subordinats reis guerrers han estat donats, els nostres regals no han estat donats. Excel·lent! I si nosaltres també donem regals a causa del nostres senyor i adquirim mèrit.

Venerable senyor, llavors se’m va ocórrer: Soc un benefactor, jo venero donant regals. Quan elles diuen, nosaltres volem donar regals, què farem? Jo vaig donar la tercera entrada a les forces. Allà, les forces donaren regals i els meus regals foren posats a part.

Venerable senyor, llavor em vaig apropar als caps de família bramans. Ells van dir: Els regals del senyor han estat donats, els regals de les dones a l’harem han estat donats, els regals dels subordinats reis guerrers han estat donats, els regals de les forces han estat donats, els nostres regals no han estat donats.

Excel·lent! I si nosaltres també donem regals a causa del nostres senyor i adquirim mèrit.

Venerable senyor, llavors se’m va ocórrer: Soc un benefactor, jo venero donant regals. Quan ells diuen, nosaltres volem donar regals, què farem? Jo vaig donar la quarta entrada als caps de família bramans. Allà, els caps de família bramans donaren regals i els meus regals foren posats a part.

Llavors em vaig apropar al públic en general i ells van dir: els regals del rei no han estat donats enlloc.

Llavors, venerable senyor, vaig dir a aquestes persones: Amics, de la riquesa sorgida dels estats externs doneu la meitat a la tresoreria i amb l’altra meitat doneu regals als monjos, als bramans, als captaires, als peregrins i als vagabunds.

Venerable senyor, donant regals i adquirint mèrit d’aquesta manera. No puc mesurar la magnitud dels mèrits i els resultats, com són molts i molts, hauríem de gaudir de la gloria celestial per un llarg període de temps.

Realment, venerable senyor, les teves paraules són meravelloses.

Si l’aliment és atorgat a ell per la fe, amb una ment feliç, el donant reparteix aquest mèrit en aquest i en l’altre món. Per tant, ofereix regals per a vèncer les màcules de la l’avarícia. El mèrit estableix els éssers feliçment en l’altre món.