Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devaputta Saṃyutta

2.6. Discurs a Kamada

Assegut a un costat, Kamada, el fill dels Déus, digué aquest vers en presència del Benaventurat:

—Oh! Benaventurat, això és molt difícil!”

El Benaventurat digué:

—Kamada, fins i tot la dificultat està per establir-se, en les virtuts i la concentració d’un instructor. Està en la satisfacció el plaer per aquell sense llar.

—Oh! Benaventurat, la satisfacció és difícil d’assolir.

El Benaventurat digué:

—Kamada, allò difícil s’hauria d’assolir mitjançant la pacificació de la ment dia i nit, amb la inclinació cap a la pacificació.

—Oh! Benaventurat, és difícil concentrar la ment.

El Benaventurat digué:

—Kamada, fins i tot amb la dificultat la ment hauria de concentrar-se en la inclinació cap a la pacificació de les facultats mentals. Els Nobles tallen la ret de la mort i la travessen.

—Oh! Benaventurat, el camí irregular és difícil de seguir.

El Benaventurat digué:

—Kamada, els nobles avancen pel difícil camí irregular, els No-Nobles cauen a l’inrevés en el camí irregular. Els Nobles fan, fins i tot, el camí irregular.