Aṅguttara Nikāya

Dasaka-nipáta—10. Kapitola

1. C o má jaký smysl

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě. Tehdy ctihodný Ánanda přistoupil k Vznešenému, pozdravil ho, usedl stranou a takto Vznešeného oslovil: „Co je smyslem a výhodou (1.)prospěšné ctnosti (kusala síla), pane?“

„(2.)Nepřítomnost výčitek (avippatisáro) je smyslem a výhodou prospěšné ctnosti, Ánando.“

„Co je smyslem a výhodou nepřítomnosti výčitek, pane?“

„(3.)Radost (pámodždžam) je smyslem a výhodou nepřítomnosti výčitek, Ánando.“

„Co je smyslem a výhodou radosti, pane?“

„(4.)Nadšení (píti) je smyslem a výhodou radosti, Ánando.“

„Co je smyslem a výhodou nadšení, pane?“

„(5.)Uklidnění (passaddhi) je smyslem a výhodou nadšení, Ánando.“

„Co je smyslem a výhodou uklidnění, pane?“

„(6.)Blaženost (sukham) je smyslem a výhodou uklidnění, Ánando.“

„Co je smyslem a výhodou blaženosti, pane?“

„(7.)Soustředění (samádhi) je smyslem a výhodou blaženosti, Ánando.“

„Co je smyslem a výhodou soustředění, pane?“

„(8.)Poznání a vidění věcí tak, jak skutečně jsou (jathábhútaňánadassanam) je smyslem a výhodou soustředění, Ánando.“

„Co je smyslem a výhodou poznání a vidění věcí tak, jak skutečně jsou, pane?“

„(9.)Odvrácení a bezvášnivost (nibbidávirágo) je smyslem a výhodou poznání a vidění věcí tak, jak skutečně jsou, Ánando.“

„Co je smyslem a výhodou odvrácení a bezvášnivosti, pane?“

„(10.)Poznání a vidění osvobození (vimuttiňánadassanam) je smyslem a výhodou odvrácení a bezvášnivosti, Ánando.“

„Takto, Ánando, je nepřítomnost výčitek smyslem a výhodou prospěšné ctnosti ... poznání a vidění osvobození je smyslem a výhodou odvrácení a bezvášnivosti.

Takto, Ánando, prospěšná ctnost postupně dozrává v nejvyšší cíl.“