Aṅguttara Nikāya

Dasaka-nipáta—10. Kapitola

72. Hrubost

Jednou Vznešený prodléval u Vésálí, ve Velkém lese, v lesní hale, spolu smnoha známými staršími žáky—ctihodným Čálou, ctihodným Upačálou, ctihodným Kukkutou, ctihodným Kalimbhou, ctihodným Nikatou, ctihodným Katissahou a dalšími. Tehdy mnozí známí Liččhavijové přijížděli jeden za druhým, s velkým hlukem, na vozech kVelkému lesu, aby vyhledali Vznešeného.

A tu si oni ctihodní řekli: „Tito mnozí známí Liččhavijové přijíždějí jeden za druhým, s velkým hlukem, na vozech kVelkému lesu, aby vyhledali Vznešeného. Vznešený však řekl: ‚Hluk je hrubostí při džháně [meditačním pohroužení].‘ Odebereme se do sálového lesa Gósinga, tam budeme moci prodlévat oproštěni od hluku, oproštěni od hrubosti.“ A tak se tito ctihodní odebrali do sálového lesa Gósinga a tam prodlévali oproštěni od hluku, oproštěni od hrubosti.

Potom Vznešený oslovil mnichy: „Kde je Čála, mniši, kde je Upačála, kde je Kukkuta, Kalimbha, Nikata a Katissaha? Kam odešli tito starší žáci?“ „Pane, oni ctihodní si řekli: ‚Tito mnozí známí Liččhavijové přijíždějí jeden za druhým, s velkým hlukem, na vozech kVelkému lesu, aby vyhledali Vznešeného. Vznešený však řekl: ‚‚Hluk je hrubostí při džháně.‘‘ Odebereme se do sálového lesa Gósinga, tam budeme moci prodlévat oproštěni od hluku, oproštěni od hrubosti.‘ A tak se tito ctihodní odebrali do sálového lesa Gósinga a tam prodlévají oproštěni od hluku, oproštěni od hrubosti.“

„Dobře, mniši, dobře. Tito velcí žáci správně hovořili, když takto hovořili, neboť jsem skutečně řekl: ‚Hluk je hrubostí při džháně.‘

Je deset hrubostí, mniši. Kteých deset?

(1.)Pro toho, kdo se raduje z odloučení (pavivékáráma) je radost ze společnosti (sanganikáráma) hrubostí (kantaka).

(2.)Pro toho, kdo se oddává představě nečistoty (asubhanimittánujoga) je oddanost představě krásy (subhanimittánujóga) hrubostí.

(3.)Pro toho, kdo střeží brány svých smyslů (indrijésu guttadvára) je shlížení představení (visúkadassana) hrubostí.

(4.)Pro toho, kdo žije čistý život (brahmačarija) je přiblížení ženy (mátugámúpačára) hrubostí.

(5.)Pro toho, kde je v první džháně je hluk (sadda) hrubostí.

(6.)Pro toho, kdo je v druhé džháně je myšlení a rozvažování (vitakkavičára) hrubostí.

(7.)Pro toho, kdo je v třetí džháně je nadšení (píti) hrubostí.

(8.)Pro toho, kdo je ve čtvrté džháně je nadechování a vydechování (assásapassása) hrubostí.

(9.)Pro dosažení [stavu] ustání vnímání a pociťování (saňňávédajitánirodhasamápatti) je vnímání a pociťování (saňňá védaná) hrubostí.

(10.)Vášeň (rága), nenávist (dosa) a zaslepenost (moha) jsou hrubostí.

Mniši, prodlévejte oproštěni od hrubosti (akantaká). Prodlévejte bez hrubosti (nikkantaká). Prodlévejte oproštěni od hrubosti a bez hrubosti (akantakanikkantaká).

Mniši, oproštěni od hrubosti jsou zasloužilí (arahanto). Bez hrubosti jsou zasloužilí. Oproštěni od hrubosti a bez hrubosti zasloužilí.“