Aṅguttara Nikāya

Ékadasaka-nipáta—11. Kapitola

16. Osvobození mysli laskavostí

Mniši, je-li pěstováno, rozvíjeno a často prováděno osvobození mysli laskavostí (mettája čétovimutti), je-li učiněno základem a prostředkem, je-li upevněno a dovedeno k dokonalosti, lze očekávat jedenáct výhod (ánisamsá). Kterých jedenáct? Někdo takový:

(1.)usíná v blaženosti (sukham supati)

(2.)probouzí se v blaženosti (sukham patibudždžhati)

(3.)nemá zlé sny (na pápakam supinam passati)

(4.)je milý lidským bytostem (manussánam pijo hoti)

(5.)je milý nelidským bytostem (amanussánam pijo hoti)

(6.)je ochraňován božstvy (dévatá rakkhanti)

(7.)nemůže být zraněn ohněm, jedem či mečem [zbraní] (nássa aggi vá visam vá sattham vá kamati)

(8.)rychle dosahuje soustředění mysli (tuvatam čittam samádhijati)

(9.)má jasný vzhled tváře (mukhavanno vippasídati)

(10.)nebude zmaten při umírání (asammúlho kálam karoti)

(11.)nedosáhne-li vyššího stavu, bude znovuzrozen ve světě Brahmy (uttari appatividždžhanto brahmalokúpago hoti).

Mniši, je-li pěstováno, rozvíjeno a často prováděno osvobození mysli laskavostí, je-li učiněno základem a prostředkem, je-li upevněno a dovedeno k dokonalosti, lze očekávat těchto jedenáct výhod.