Aṅguttara Nikāya

Paňčaka-nipáta—5. Kapitola

53. Členy snažení

Mniši, je těchto pět členů snažení (padhánijanga). Kterých pět?

(1.)Zde je mnich důvěřivý, je obdařen důvěrou v Tathágatovo probuzení: ‚Takový je Vznešený—je zasloužilý, dokonale probuzený, obdařený věděním a [ctnostným] jednáním, blažený, znalec světa, nepřekonatelný vůdce praktikujících osob, učitel bohů a lidí, probuzený a vznešený.‘

(2.)Je prost nemocí a nepohodlí, obdařen dobrým trávením – ani příliš chladným ani příliš horkým, přiměřeným – vhodným pro snažení.

(3.)Není nepoctivý ani nepodvádí. Svému učiteli nebo svým moudrým společníkům v čistém životě o sobě prohlašuje pouze to, co je pravdivé.

(4.)Prodlévá se vzbuzenou energií, když opustil neprospěšné stavy a vstupuje do prospěšných stavů. Je vytrvalý a pevný v úsilí a nezanedbává tyto prospěšné stavy.

(5.)Je moudrý, obdařen ušlechtilou, pronikavou moudrostí vedoucí k vyvstání cíle, vedoucí ke správnému ukončení strasti.

To je oněch pět členů snažení.