Aṅguttara Nikāya

Atthaka-nipáta—8. Kapitola

43. Sváteční den Visákhy

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, ve Východní zahradě, sídle Migárovy matky. Tehdy Visákhá, Migárova matka přistoupila kVznešenému, pozdravila ho a usedla stranou. Načež ji Vznešený takto oslovil:

„Visákho, je-li dodržován sváteční den (uposatha) sjeho osmi součástmi cvičení (atthangasamannágato), ukáže se to jako velice plodné (mahapphalo), velice užitečné (mahánisamso), velice krásné (mahádžutiko) a velice obsáhlé (mahávippháro). A jak má být dodržován sváteční den sjeho osmi součástmi cvičení, aby se to ukázalo jako velice plodné, velice užitečné, velice krásné a velice obsáhlé, Visákho? Zde, Visákho, ušlechtilý žák uvažuje takto:

(1.)‚Po celý jejich život Zasloužilí (arahanto) zanechali zabíjení živých bytostí a zdržují se zabíjení živých bytostí, složili své hole, složili své zbraně, prodlévají naplněni soucitem vůči všem živým bytostem, kvůli jejich prospěchu. A tak dnes, po tento den a noc, zanechám zabíjení živých bytostí, budu se zdržovat zabíjení živých bytostí, jsa tím, kdo složil svou hůl, kdo složil své zbraně, a budu prodlévat naplněn soucitem vůči všem živým bytostem, kvůli jejich prospěchu. Tímto cvičením, následuje Zasloužilé, budu dodržovat Sváteční den.‘

Toto je první součást cvičení.

(2.)‚Po celý jejich život Zasloužilí zanechali braní toho, co není dáváno, zdržují se braní toho, co není dáváno, berou jen to, co je dáváno, očekávají pouze to, co je dáváno, sami sebou očištěni od kradení. A tak dnes, po tento den a noc, zanechám braní toho, co není dáváno, budu se zdržovat braní toho, co není dáváno, brát jen to, co je dáváno, očekávat pouze to, co je dáváno, sám sebou očištěn od kradení. Tímto cvičením, následuje Zasloužilé, budu dodržovat Sváteční den.‘

Toto je druhá součást cvičení.

(3.)‚Po celý jejich život Zasloužilí zanechali nečistého života, žijí stranou, zdržují se sexu, který je stezkou obyčejných lidí. A tak dnes, po tento den a noc, zanechám nečistého života, budu žít stranou, a zdržovat se sexu, který je stezkou obyčejných lidí. Tímto cvičením, následuje Zasloužilé, budu dodržovat Sváteční den.‘

Toto je třetí součást cvičení.

(4.)‚Po celý jejich život Zasloužilí zanechali nepravdivé řeči, zdržují se nepravdivé řeči, jejich řeč je pravdivá, spojena s pravdou, upevněná vpravdě, založená na pravdě a nehovoří lživě ke světu. A tak dnes, po tento den a noc, zanechám nepravdivé řeči, budu se zdržovat nepravdivé řeči, moje řeč bude pravdivá, spojena s pravdou, upevněná vpravdě, založená na pravdě a nebudu hovořit lživě ke světu. Tímto cvičením, následuje Zasloužilé, budu dodržovat Sváteční den.‘

Toto ječtvrtá součást cvičení.

(5.)‚Po celý jejich život Zasloužilí zanechali požívání alkoholu a opojných látek způsobujících nedbalost a zdržují se jich. A tak dnes, po tento den a noc, zanechám požívání alkoholu a opojných látek způsobujících nedbalost a budu se jich zdržovat. Tímto cvičením, následuje Zasloužilé, budu dodržovat Sváteční den.‘

Toto je pátá součást cvičení.

(6.)‚Po celý jejich život jedí Zasloužilí jednou za den, zdržují se jídla po poledni a nejedí vnoci. A tak dnes budu jíst jen jednou, zdržovat se jídla po poledni a nebudu jíst vnoci. Tímto cvičením, následuje Zasloužilé, budu dodržovat Sváteční den.‘

Toto je šestá součást cvičení.

(7.)‚Po celý jejich život se Zasloužilí zdržují tance, zpěvu, muziky, shlížení představení a podívaných, nošení ozdob a používání parfémů a kosmetiky. A tak se dnes budu zdržovat tance, zpěvu, muziky, shlížení představení a podívaných, nošení ozdob a používání parfémů a kosmetiky. Tímto cvičením, následuje Zasloužilé, budu dodržovat Sváteční den.‘

Toto je sedmá součást cvičení.

(8.)‚Po celý jejich život, zanechali Zasloužilí používání vysokých a pohodlných lůžek a sedadel, zdržují se vysokých a pohodlných lůžek a sedadel, jako místo ke spaní používají nízké a tvrdé lůžko nebo rozprostřenou trávu. A tak dnes zanechám používání vysokých a pohodlných lůžek a sedadel, budu se zdržovat vysokých a pohodlných lůžek a sedadel a jako místo ke spaní použiji nízké a tvrdé lůžko nebo rozprostřenou trávu. Tímto cvičením, následuje Zasloužilé, budu dodržovat Sváteční den.‘

Toto je osmá součást cvičení.

Vskutku, Visákho,je-li takto dodržován sváteční den (uposatha) sjeho osmi součástmi cvičení (atthangasamannágato), ukáže se to jako velice plodné (mahapphalo), velice užitečné (mahánisamso), velice krásné (mahádžutiko) a velice obsáhlé (mahávippháro).

A jak velice plodné? Jak velice užitečné? Jak velice krásné? Jak velice obsáhlé?

Visákho, ačkoli někdo může vládnout a kralovat šestnácti velkým územím, oplívajícím sedmi poklady, zvaným Anga, Magadha, Kási, Kósala, Vadždži, Malla, Čéti, Vansa, Kuru, Pančala, Maččha, Suraséna, Assaka, Avanti, Gandhára a Kambodža, přesto to není hodnotnější než šestnáctina dodržování Svátečního dne sjeho osmi součástmi cvičení. A zjakého důvodu? Bídné je království člověka vporovnání snebeskou blažeností.

To, co je u lidí padesát let, Visákho, to je jeden den a noc u bohů v nebeské oblasti Čtyř velkých králů (čátummahárádžikadéva), jejich měsíc má třicet takových dní, jejich rok má dvanáct takových měsíců a rozpětí života těchto bohů je pětset takových nebeských let. Zde jistá žena nebo muž, který dodržuje Sváteční den sjeho osmi součástmi cvičení, po rozpadu těla, po smrti, může vyvstat ve společnosti těchto bohů. A taková věc, Visákho, je vskutku známá.Vsouvislosti stímto jsem řekl: ‚Bídné je království člověka vporovnání snebeskou blažeností.‘

To, co je u lidí sto let, Visákho, to je jeden den a noc u bohů v nebeské oblasti Třiatřiceti bohů (távatimsadéva), jejich měsíc má třicet takových dní, jejich rok má dvanáct takových měsíců a rozpětí života těchto bohů je tisíc takových nebeských let. Zde jistá žena nebo muž, který dodržuje Sváteční den sjeho osmi součástmi cvičení, po rozpadu těla, po smrti, může vyvstat ve společnosti těchto bohů. A taková věc, Visákho, je vskutku známá. Vsouvislosti stímto jsem řekl: ‚Bídné je království člověka vporovnání snebeskou blažeností.‘

To, co je u lidí dvěstě let, Visákho, to je jeden den a noc u bohů v nebeské oblasti Jáma (jámadéva), jejich měsíc má třicet takových dní, jejich rok má dvanáct takových měsíců a rozpětí života těchto bohů je dva tisíce takových nebeských let. Zde jistá žena nebo muž, který dodržuje Sváteční den sjeho osmi součástmi cvičení, po rozpadu těla, po smrti, může vyvstat ve společnosti těchto bohů. A taková věc, Visákho, je vskutku známá. Vsouvislosti stímto jsem řekl: ‚Bídné je království člověka vporovnání snebeskou blažeností.‘

To, co je u lidí čtyřista let, Visákho, to je jeden den a noc u Spokojených bohů (tusitadéva), jejich měsíc má třicet takových dní, jejich rok má dvanáct takových měsíců a rozpětí života těchto bohů je čtyři tisíce takových nebeských let. Zde jistá žena nebo muž, který dodržuje Sváteční den sjeho osmi součástmi cvičení, po rozpadu těla, po smrti, může vyvstat ve společnosti těchto bohů. A taková věc, Visákho, je vskutku známá. Vsouvislosti stímto jsem řekl: ‚Bídné je království člověka vporovnání snebeskou blažeností.‘

To, co je u lidí osmset let, Visákho, to je jeden den a noc u bohů, kteří se těší tvořením (nimmánaratídéva), jejich měsíc má třcet takových dní, jejich rok má dvanáct takových měsíců a rozpětí života těchto bohů je osm tisíc takových nebeských let. Zde jistá žena nebo muž, který dodržuje Sváteční den sjeho osmi součástmi cvičení, po rozpadu těla, po smrti, může vyvstat ve společnosti těchto bohů. A taková věc, Visákho, je vskutku známá. Vsouvislosti stímto jsem řekl: ‚Bídné je království člověka vporovnání snebeskou blažeností.‘

To, co je u lidí šestnáctset let, Visákho, to je jeden den a noc u bohů, kteří ovládají vše, co bylo stvořeno ostatními (paranimmitavasavattídéva), jejich měsíc má třicet takových dní, jejich rok má dvanáct takových měsíců a rozpětí života těchto bohů je šestnáct tisíc takových nebeských let. Zde jistá žena nebo muž, který dodržuje Sváteční den sjeho osmi součástmi cvičení, po rozpadu těla, po smrti, může vyvstat ve společnosti těchto bohů. A taková věc, Visákho, je vskutku známá. Vsouvislosti stímto jsem řekl: ‚Bídné je království člověka vporovnání snebeskou blažeností.‘

(1.)Nezabíjet živé, (2.)nebrat to, co není dáváno, (3.)nemluvit lži, (4.)neoddávat se alkoholu a opojným látkám, (5.)zdržovat se sexu a nečistého života, (6.)nejíst po poledni a vnoci, (7.)nenosit ozdoby a neokrášlovat se parfémy a kosmetikou, (8.)učinit svým lůžkem matraci, položenou na zemi—toto je vskutku nazýváno osmi součástmi Svátečního dne (upósatha), učenými Buddhou, jenž došel kukončení strasti. Záře slunce a měsíce, obě krásné kvidění, následující jedna druhou, rozptylující temnotu, když procházejí skrze nebesa, osvětlují nebe a ozařují obydlí a poklady, vnich uložené: perly, křišťály a tyrkysy, zlaté nugety a zlaté hroudy, zlaté mince a zlatý prach – všechny tyto věci, ačkoli jsou radostné, vporovnání sosmi součástmi Svátečního dne, nejsou ani šestnáctinou jejich hodnoty—jako záře měsíce mezi všemi kupami hvězd. Proto vskutku, muž či žena, jenž poctivě dodržuje Sváteční den (upósatha) sjeho osmi součástmi, činí dobro, přinášející další bezstarostné štěstí, a obdrží nebeské příbytky.“