Aṅguttara Nikāya

Navaka-nipáta—9. Kapitola

16. Vnímání

Mniši, je-li rozvíjeno a často prováděno devět [druhů] vnímání (saňňá), je to velice plodné a velice prospěšné, ústí to v bezsmrtnost (amatogadhá), končí tov bezsmrtnosti (amatoparijosáná). Kterých devět?

(1.)Vnímání [tělesné] nečistoty (asubhasaňňá)

(2.)Vnímání smrti (maranasaňňá)

(3.)Vnímání odpudivosti jídla [výživy](áháre patikúlasaňňá)

(4.)Vnímání nezaujatosti [nelibosti] vůči celému světu (sabbaloke anabhiratasaňňá)

(5.)Vnímání nestálosti (aniččasaňňá)

(6.)Vnímání strasti v nestálosti (aničče dukkhasaňňá)

(7.)Vnímání ne-já ve strasti (dukkhe anattasaňňá)

(8.)Vnímání opuštění (pahánasaňňá)

(9.)Vnímání bezvášnivosti (virágasaňňá)

Je-li rozvíjeno a často prováděno těchto devět [druhů] vnímání (saňňá), je to velice plodné a velice prospěšné, ústí to v bezsmrtnost (amatogadhá), končí tov bezsmrtnosti (amatoparijosáná).