Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

1. Chtivost

Toto bylo řečeno Vznešeným, zasloužilým, a tak jsem slyšela:

„Jednu věc, bhikkhuové, opusťte a zaručím vám nenávrat. Kterou jednu věc? Chtivost jako jednu věc opusťte a zaručím vám nenávrat.“

Toto je smyslem toho, co řekl Vznešený. A vzhledem k tomu bylo dále řečeno:

„Tu chtivost, se kterou bytosti žádostivě kráčejí ke strastnému stavu,
opouštějí ti, kdo jasně chápají a vidí.
Když ji opustili, nepřicházejí již nikdy více na tento svět.“

Toto je rovněž smyslem toho, co řekl Vznešený, a tak jsem slyšela.