Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Čtvrtá kapitola

100. Bráhman

Toto bylo řečeno Vznešeným, zasloužilým, a tak jsem slyšela:

„Mniši, já jsem bráhman, odpovídající na požádání, s otevřenou dlaní, nesoucí své poslední tělo, nepřekonatelný lékař a chirurg. A vy jste moji synové, zrození z mých úst, zrození z Dhammy, stvoření Dhammou, dědicové Dhammy a ne materiálních věcí.

Jsou tyto dva druhy dávání—dávání materiálních věcí a dávání Dhammy. Vyšší z těchto dvou dávání je toto—dávání Dhammy.

Jsou tyto dva druhy sdílení—sdílení materiálních věcí a sdílení Dhammy. Vyšší z těchto dvou sdílení je toto—sdílení Dhammy.

Jsou tyto dva druhy pomoci—pomoc v materiálních věcech a pomoc v Dhammě. Vyšší z těchto dvou pomocí je tato—pomoc v Dhammě.

Jsou tyto dva druhy almužního daru—almužní dar materiálních věcí a almužní dar Dhammy. Vyšší z těchto dvou almužních darů je tento—almužní dar Dhammy.“

Toto je smyslem toho, co řekl Vznešený. A vzhledem k tomu bylo dále řečeno:

„Tathágata, který nesobecky dává almužní dar Dhammy, je soucitný ke všem bytostem.
Takovému, nejvyššímu z bohů a lidí, se klaní bytosti—tomu, kdo překročil bytí.“

Toto je rovněž smyslem toho, co řekl Vznešený, a tak jsem slyšela.