Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Čtvrtá kapitola

101. Čtyři nezávadné věci

... „Mniši, tyto čtyři věci jsou téměř ničím, snadno dosažitelné, nezávadné (bezúhonné). Které čtyři?

Roucho z odhozených hadrů, almužní jídlo, přístřeší u kořene stromu a lék vyrobený ze zkvašené kravské moči. To jsou ty čtyři věci, které jsou téměř ničím, snadno dosažitelné, nezávadné. Když je mnich spokojen s tím, co je téměř ničím a snadno dosažitelné, pak je obdařen jedním z členů asketického života, říkám.“ ...

„Je spokojen s tím, co je nezávadné, co je téměř ničím, snadno dosažitelné.
Místem příbytku, rouchem, jídlem ani pitím
jeho mysl není zmítána a je bez potíží.
Tyto věci jsou označené jako vhodné pro asketický život,
hodí se pro spokojeného a dbalého mnicha.“ ...