Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Čtvrtá kapitola

103. Asketové a bráhmani

... „Mniši, ti asketové a bráhmani, kteří neznají, tak jak to skutečně je: ‚Toto je strast... Toto je vznikání strasti... Toto je ustání strasti... Toto je cesta vedoucí k ustání strasti‘—tito asketové a bráhmani nejsou mnou uznáváni jako tací mezi askety a bráhmany, ani tito ctihodní neuskutečnili zde a nyní, svým vlastním přímým poznáním smysl (cíl) svého asketismu či bráhmanismu a neprodlévají v jeho dosažení.

Ale ti asketové a bráhmani, kteří znají, tak jak to skutečně je: ‚Toto je strast... Toto je vznikání strasti... Toto je ustání strasti... Toto je cesta vedoucí k ustání strasti‘—tito asketové a bráhmani jsou mnou uznáváni jako tací mezi askety a bráhmany, a tito ctihodní uskutečnili zde a nyní, svým vlastním přímým poznáním smysl (cíl) svého asketismu či bráhmanismu a prodlévají v jeho dosažení.“ ...

„Ti kteří neznají strast, její vznikání
a kde zcela beze zbytku ustává,
kteří neznají stezku vedoucí k utišení strasti,
postrádají osvobození mysli a osvobození moudrostí,
jsou neschopní učinit konec, podléhají zrození a stárnutí.
Ale ti, kteří znají strast, její vznikání
a kde zcela beze zbytku ustává,
kteří znají stezku vedoucí k utišení strasti,
obdařeni osvobozením mysli a osvobozením moudrostí,
jsou schopní učinit konec a nepodléhají již zrození a stárnutí.“ ...