Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Čtvrtá kapitola

104. Ctností obdařeni

... „Mniši, ty mnichy, kteří jsou obdařeni ctností, obdařeni soustředěním, obdařeni moudrostí, obdařeni osvobozením, obdařeni poznáním a viděním osvobození, kteří vyučují, ukazují, poučují, povzbuzují, nabádají, kteří jsou způsobilí ukazovat dobrou Dhammu, tyto mnichy vyhledávejte, neboť pro vás dělají mnoho, říkám. Naslouchejte jim, přistupujte k nim, klaňte se jim, vzpomínejte na ně, následujte je v odchodu do bezdomoví, neboť pro vás dělají mnoho, říkám.

A z jakého důvodu? Neboť stýkáním se s takovými mnichy, sdílením s nimi, klaněním se jim, dochází k úplnému rozvinutí ještě neúplné oblasti ctnosti, dochází k úplnému rozvinutí ještě neúplné oblasti soustředění, dochází k úplnému rozvinutí ještě neúplné oblasti moudrosti, dochází k úplnému rozvinutí ještě neúplné oblasti osvobození, dochází k úplnému rozvinutí ještě neúplné oblasti poznání a vidění osvobození.

Takoví mniši jsou nazýváni učitelé, vůdci, ti, kdo opustili ubližování, ti, kdo rozptylují temnotu, tvůrci světla, tvůrci záře, tvůrci jasu, ti, kdo nesou pochodeň, tvůrci třpytu, ušlechtilí, obdařeni okem, které vidí.“ ...

„Toto je stav vytvářející radost pro ty, kdo vědí,
totiž rozvinutý ušlechtilý život podle Dhammy,
jako ti, kdo prohlašují a objasňují dobrou Dhammu,
tvůrci světla, mudrci, obdařeni okem které vidí, ti, kdo opustili ubližování.
Moudří, když se správným pochopením vyslechnou jejich učení,
s přímým poznáním odstranění zrozování, nevstupují již do dalšího bytí.“ ...