Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Čtvrtá kapitola

111. Obdařeni ctností

... „Prodlévejte obdařeni ctností, mniši. Prodlévejte obdařeni pravidly života mnicha. Prodlévejte střeženi a kontrolováni pravidly života mnicha, obdařeni uvědoměním oblasti svého jednání, dodržujte pravidla cvičení a cvičte se, vidouce nebezpečí i v malých chybách.

Kdo prodlévá obdařen ctností, obdařen pravidly života mnicha, střežen a kontrolován pravidly života mnicha, obdařen uvědoměním oblasti svého jednání, kdo dodržuje pravidla cvičení a cvičí se, vidouc nebezpečí i v malých chybách, co více by měl ještě vykonat?

Při chůzi... ve stoje... v sedě... v leže, odstranil-li mnich žádostivost, zlovůli, lenost a malátnost, neklid a rozrušenost a pochybnosti, je-li obdařen nepolevující energií a ustaveným nezatemněným uvědoměním, jeho tělo je uklidněné a nevzrušené a jeho mysl soustředěná a sjednocená—takový mnich, ať chodí... stojí... sedí... leží, obdařen horlivostí a obavami ze špatného konání, je nazýván neustále energickým a odhodlaným.“ ...

„Ovládá se při chůzi, ovládá se ve stoje, ovládá se v sedě, ovládá se v leže,
mnich se ovládá při ohýbání a natahování svých údú,
směrem nahoru, dolu a napříč,
pozoruje vznik a zánik jevů, osobnostních skupin.
Takto prodlévajícího s horlivostí, v míru a bez neklidu,
se správně utišenou myslí, správně se cvičícího, vždy uvědomělého,
mnicha tohoto druhu nazývám neustále odhodlaným.“ ...