Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

12. Úplné pochopení hněvu

„Není-li, bhikkhuové, hněv plně poznán a pochopen, neztratí-li mysl vášeň a neopustí-li ho, je nemožné ukončit strast. Je-li však hněv plně poznán a pochopen, ztratí-li mysl vášeň a opustí-li ho, je možné odstranit strast.“

„Ten hněv, se kterým bytosti rozhněvaně kráčejí ke strastnému stavu,
opouštějí ti, kdo jasně chápají a vidí.
Když ho opustili, nepřicházejí již nikdy více na tento svět.“