Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

19. Soulad v Sangze

„Jedna věc, bhikkhuové, když se objeví ve světě, je ku prospěchu mnohých, pro štěstí mnohých, k dobru, prospěchu a štěstí mnohých bytostí, bohů i lidí. Která jedna věc?

Soulad v Sangze. Když je Sangha v souladu, nepře se jeden s druhým, neuráží jeden druhého, nespolčuje se jeden proti druhému, neopouští jeden druhého. A tak ti, kterým schází důvěra, tuto důvěru získají, a ti, kteří důvěru mají, jí budou mít ještě více.“

„Blažený je soulad v Sangze.
Tomu, kdo napomáhá souladu, raduje se ze souladu a je spravedlivý,
neunikne možnost vyproštění z jha [strasti].
Když vnesl soulad do Sanghy,
bude se radovat v nebi po celý velevěk.“