Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

20. Poskvrněná mysl

„Je zde, bhikkhuové, nějaký člověk s poskvrněnou myslí. Když proniknu jeho mysl svou myslí, poznávám: ,Kdyby tento člověk zemřel v tomto okamžiku, skončil by v pekle, jako kdyby ho někdo popadl a odnesl ho tam.‘ A z jakého důvodu? Jelikož jeho mysl je poskvrněná. Je to právě kvůli poskvrnění mysli, že některé bytosti, po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstanou v bědném stavu, v strastném místě, v záhubě, v pekle.“

„Poznávaje případ jedince s poskvrněnou myslí,
Probuzený vysvětluje smysl této věci v přítomnosti bhikkhuů:
Kdyby onen člověk zemřel v tomto okamžiku, tak znovu vyvstane v pekle,
jako kdyby byl uchopen a umístěn tam, jelikož jeho mysl je poskvrněná.
Je to kvůli poskvrnění mysli, že bytosti kráčí ke strastnému stavu.“